Prenumeruodami mūsų naujienlaiškį, jūs pirmieji sužinosite apie ZOBO naujienas, specialias akcijas ir pasiūlymus. Taip pat dalinsimės naudingais patarimais dėl burnos higienos, kad jūsų šypsena žibėtų visada.

Naujienlaiškis

  Sekite mus

  Get inspired

  Subscribe to our Newsletter for news on latest products and sales

   Search

   Pirkimo taisyklės

   1. NAUDOJAMOS SĄVOKOS

    

   1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo  tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje https://dantusepeteliai.lt/ (toliau – Elektroninė parduotuvė). 

   1.2. Pardavėjas – D Labs, UAB, įmonės adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 123229678 , PVM mokėtojo kodas LT232296716

   1.3. Pirkėjas – fizinis asmuo, kuris įsigyja ar užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje,  galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Elektroninėje parduotuvėje teikiamomis  paslaugomis. 

   1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia  registruodamasis arba užsakydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje. 

   1.5. Taisyklės – Elektroninės parduotuvės dantusepeteliai.lt naudojimosi taisyklės.

    

   2. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   2.1. Elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į  vartotojus, perkančius prekes arba paslaugas (toliau – prekes) asmeniniams, šeimos, namų

    ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. 

   2.2. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

   2.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių, jis privalo nespausti mygtuko „registruotis“ ar “užsakyti”, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis visa apimtimi. 

   2.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

   2.5. Pardavėjas patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis yra įgaliotas Elektroninėje parduotuvėje organizuoti ir vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių užsakymą, prekybą, teikti Pirkėjui su tokių prekių užsakymu ir prekyba susijusias paslaugas bei konsultacijas.

   2.6. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

   2.7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. 

   2.8. Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją ar užsakymą, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

   2.8. Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve  arba panaikinti Pirkėjo registraciją ar užsakymą, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve  naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo  stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

    

   3. REGISTRACIJA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE 

    

   3.1. Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis Elektronine parduotuve  (tapti Pirkėju), turi užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas savo vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. Šių duomenų pateikimas yra būtinas norint sėkmingai užbaigti registracijos procesą.

   3.2. Prisiregistravusiems vartotojams sukuriama Pirkėjo paskyra Elektroninės parduotuvės sistemoje, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti registracijos metu nurodytais duomenimis – elektroniniu paštu ir slaptažodžiu.

   3.3. Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

   3.4 Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis gali informuoti apie tai Pardavėją paskambindamas telefono numeriu +370 698 54233 arba išsiuntęs laišką elektroninio pašto adresu info@dantusepeteliai.lt pateikdamas prašymą sugeneruoti naujus prisijungimo duomenis arba atnaujinti prisijungimo duomenis pasinaudojos Elektroninės parduotuvės slaptaodžio atnaujinimo funkcija.

   3.5. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Pirkėjui ir Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Privalomi dumenys užsakymo patvirtinimo skiltyje yra pažymėti raudona žvaigždute.

   3.6. Pirkėjas atsako už tai, kad registracijoje ir užsakymo metu pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

   3.7. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją.


   4. PREKIŲ UŽSAKYMAS


   4.1. Norėdamas užsisakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo elektroninio pirkimo paskyros.

   4.1.1 Norėdamas užsisakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės, lankytojas turi galimybę pikrti ir kaip neregistruotas vartotojas, užsakymo patvirtinimo metu suvesdamas visą užsakymui būtiną informaciją.

   4.2. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas negali įsigyti vaistinių preparatų ir kitų prekių, parduodamų su gydytojo išrašytu receptu.

   4.3. Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje, gauna Pardavėjo pranešimą apie užsakymo patvirtinimą.

   4.4. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

    

   5. PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS


   5.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių atsiėmimo būdų:

   5.1.1 Pirkėjas gali atsiimti prekes Pardavėjo partnerių prekių atsiėmimo terminaluose;

   5.2. Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

   5.3. Šiame skyriuje numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.


   6. KAINOS IR ATSISKAITYMAS


   6.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais.

   6.2. Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina.

   6.3. Už prekių pristatymo per kurjerį paslaugą taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Prekių pristatymas“.

   6.4. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

   6.4.1. apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą banke arba banko filiale, su kuriuo Pardavėjas yra sudaręs paslaugų sutartį. Bankai ir bankų filialai, per kuriuos mokėjimas gali būti atliktas šiame punkte aprašomu būdu, nurodomi Elektroninėje parduotuvėje tvirtinant užsakymą. Naudojantis šiuo mokėjimo būdu mokėjimo nurodymas turi būti patvirtintas ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui ir mokėjimo nurodymo suformavimo momento. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

   6.5. Pirkėjas Pardavėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą gauna kartu su prekėmis prekių pristatymo metu.


   7. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS


   Sutarties atsisakymo teisė:

   Vartotojas turi teisę nepatirdamas papildomų išlaidų ir nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties per 14 dienų ir grąžinti prekę, net jei ją įsigijo su nuolaida ar išpardavimo metu (CK 6.22810 str. 2 d. numatytos išimtys, kokių sutarčių negalima atsisakyti). Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepažeistos prekinės išvaizdos. Jei prekiautojas neinformavo vartotojo apie šią jo teisę, vartotojas sutarties gali atsisakyti per 12 mėnesių.

   •  Vartotojas apie sutarties atsisakymą turi informuoti verslininką pateikęs tinkamai
    užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (ji turėtų būti patalpinta el.
    parduotuvėje) arba aiškiai pareiškęs norą atsisakyti sutarties. Ne vėliau kaip per 14
    dienų nuo tokio pranešimo dienos vartotojas turi grąžinti prekes verslininkui.
   • Gavęs vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, verslininkas turi per 14
    dienų grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas
    prekių pristatymo išlaidas.
   • Verslininkas gali negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės
    negrąžintos verslininkui arba kol vartotojas pateikia įrodymą, kad prekės jam yra
    išsiųstos.


   7.1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui šių prekių:

   7.1.1. Vaistinių preparatų;

   7.1.2. kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;

   7.1.3. kokybiškų parfumerijos, kosmetikos, tualetinių preparatų;

   7.1.4. kokybiškų optikos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisų ir aparatų;

   7.1.5. kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

   7.1.6. kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

   7.2. Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.

   7.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas prekes, kurios nėra nurodytos šių taisyklių 7.1. punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

   7.3.1. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu info@dantusepeteliai.lt, užpildydamas sutarties atsisakymo formą;

   7.3.2. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 7.3.1. punkte, perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (pirkimo čekiu ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele), jei taikoma, šių Taisyklių 7.7. punkte numatytu būdu.

   7.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

   7.5. Šių Taisyklių 7.3. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

   7.6. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

   7.7. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):

   7.7.3. Pirkėjui pageidaujant prekes grąžinti paštu ar per kurjerį, grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@dantusepeteliai.lt arba telefonu +370 698 54233

   7.8. Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami:

   7.8.1. jei Pirkėjas už prekes atsiskaitė per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą ar išankstiniu banko pavedimu, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą. Jei už įsigytas prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais sumokant juos kurjeriui prekių pristatymo Pirkėjui metu, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą.

   7.9. Jeigu grąžinamos prekės buvo pristatytos per kurjerį, t. y. Pirkėjas pasirinko prekių pristatymo būdą, kuris yra apmokestinamas papildomu paslaugos mokesčiu, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaityti Pardavėjo dėl prekių pristatymo patirtas išlaidas.


   8. PIRKĖJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS


   8.1. Pirkėjas, užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais. Pirkėjas, nesutikęs su savo Asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, negali užsiregistruoti Elektroninėje parduotuvėje.

   8.2. Pirkėjo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, Administratorius ar jų įgalioti duomenų tvarkytojai šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Elektroninės parduotuvės veikla, joje parduodamomis prekėmis ir pan.

   8.3. Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais yra tvarkomi visi Pirkėjo Asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia Pardavėjui naudodamasis Elektronine parduotuve, taip pat duomenys apie prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą (mokėjimo už prekes būdas), užsisakytų (įsigytų) prekių istorija. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek Asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Pirkėjui arba tam tikrai Pirkėjų grupei, identifikuoti Pirkėjui ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus.

   8.4. Pirkėjo pateiktus Asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja administruodamas Elektroninę parduotuvę arba organizuodamas joje teikiamas paslaugas ar vykdomą prekybą, prekių pristatymą ir (arba) kitas su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Tarpininkas ir Pardavėjas neatskleis Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte minėtus Tarpininko ir (arba) Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.

   8.5. Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamų pranešimų (naujienlaiškių ar sms pranešimų), pakeisdamas reikiamas nuostatas Pirkėjo paskyroje

   8.6. Pirkėjui pateikus prašymą nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymo Elektroninės parduotuvės administravimo tikslais veiksmus, Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra yra panaikinama ir Pirkėjas netenka galimybės pateikti užsakymo arba apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas vėl gali užsisakyti arba nusipirkti prekių tik iš naujo užsiregistravęs Elektroninėje parduotuvėje arba pirkti kaip neregistruotas asmuo. Daugiau apie duomenų tvarkymą: https://dantusepeteliai.lt/duomenu-tvarkymas/


   9. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS


   9.1. Norėdamas Pirkėjui ar Elektroninės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Elektroninėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Elektroninėje parduotuvėje Administratorius naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Elektroninės parduotuvės lankytoją, nustatyti Elektroninės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Elektroninėje parduotuvėje esančias klaidas.


   10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


   10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

   10.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

   10.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

   10.4. Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@dantusepeteliai.lt arba telefonu +370 698 54233

    

   Kilus problemoms dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos, prašome kreiptis el. paštu info@dantusepeteliai.lt arba telefonu +370 698 54233. Taip pat turite galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p.tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 526 26751, interneto svetainė www.vvtat.lt, jos Regiono priežiūros skyriui ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

   You don't have permission to register
   X